REGLAMENT

COMITÈ ORGANITZADOR

El MIC – Mediterranean International Cup està organitzat per AE MICFootball i es regirà segons les normes FIFA, RFEF – Reial Federació Espanyola de Futbol i FCF – Federació Catalana de Futbol.

CATEGORIES

A1 | Juvenil (F·11 – Masculí) Jugadors nascuts després de l’ 01.01.2000

A2 | Juvenil (F·11 – Masculí) Jugadors nascuts després de l’ 01.01.2001

B1 | Cadet (F·11 – Masculí) Jugadors nascuts després de l’ 01.01.2003

B2 | Cadet (F·11 – Masculí) Jugadors nascuts després de l’ 01.01.2004

C1 | Infantil (F·11 – Masculí) Jugadors nascuts després de l’ 01.01.2005

C2 | Infantil (F·11 – Masculí) Jugadors nascudes després de l’ 01.01.2006

D | Aleví (F·11 – Masculí) Jugadors nascuts després de l’ 01.01.2007

E | Aleví (F·7 – Masculí) Jugadors nascuts després de l’ 01.01.2007

F | Juvenil – Cadet (F·11 – Femení) Jugadores nascudes després de l’ 01.01.2000

EXCEPCIONS

A les categories B1, B2, C1, C2 y D està permès inscriure fins a un màxim de 2 jugadores nascuts després de l’ 1 de Juliol de l’ any anterior a la categoria en qüestió.

A la categoria E està permès inscriure fins a un màxim de 1 jugador nascut després de l’ 1 de Julio de l’ any anterior a la categoria en qüestió.

A les categories A, F, G no es permeten excepcions.

DOCUMENTACIÓ

Abans de l’inici de la competició cada equip ha de lliurar a l’organització un llistat original signat certificant que les dades dels jugadors (noms, cognoms i data de naixement) són correctes.

El responsable de cada equip rebrà de l’organització còpies de la llista de jugadors. Abans de cada partit, una d’aquestes llistes, s’haurà de lliurar al director o subdirector de camp indicant el nombre de dorsal que els jugadors portaran durant el partit.

Tots els jugadors hauran d’identificar amb la llicència federativa en vigor, DNI, passaport o un altre document oficial acreditatiu de l’edat amb fotografia.

La revisió de documentació es realitzarà abans de l’inici de la competició, tot i que també si les circumstàncies ho requereixen, l’organització podrà repetir-la en qualsevol altre moment. Si algun equip alinea un jugador que no compleixi amb els requisits que marca el reglament, l’equip perdrà el partit per 3 a 0.

NOMBRE DE JUGADORS I SUPLENTS

No hi ha un nombre màxim de jugadors que poden ser inscrits per part.

Els canvis són lliures sense necessitat d’aturar el joc, sempre sota prèvia autorització del director, subdirector de camp o l’àrbitre. Només s’aturarà el joc si el jugador substituït és el porter o si l’àrbitre o director de camp ho veuen convenient. Tot jugador substituït podrà tornar a entrar.

Està permès alinear un jugador en diversos equips d’un mateix club sempre que siguin d’una categoria inferior i que hagin passat almenys 5 hores entre la finalització d’un partit i el començament de l’altre. En cap cas es podrà alinear un jugador d’una categoria superior. En cap cas, un jugador podrà jugar la competició amb dos clubs diferents o dos equips del mateix club que participin en la mateixa categoria.

TERRENYS DE JOC

Tots els camps són de gespa natural o artificial de màxima qualitat.

PILOTES

Tots els partits es jugaran amb pilotes de la marca NIKE ( Categories Futbol -11 talla número 5 i les categories de Futbol -7 talla número 4 ) . L’organització no deixarà pilotes per escalfar abans dels partits. Es recomana als equips que portin els seus propis pilotes.

EQUIPACIÓ

Cada club està obligat a portar, almenys, dos uniformes de joc numerats o una equipació i un joc de petos numerats. Totes les samarretes hauran d’estar degudament numerades i els números hauran de coincidir amb l’acta del partit. Es recomana que el jugador porti el mateix dorsal durant tota la competició.

Els equips vestiran la primera equipació oficial del club designada abans de l’inici de la competició. Si les equipacions de tots dos equips coincideixen en color o l’àrbitre determina que es pogués produir confusió, canviarà d’equipació l’equip que exerceixi la condició de visitant (esmentat en segon lloc en el calendari de la competició).

PROGRAMA DE JOC

El comitè organitzador es reserva el dret de fer canvis en el programa de joc , tant pel que fa a horaris com a camps de joc. La informació dels canvis es comunicarà al responsable de l’equip amb la suficient antelació.

DURADA DELS PARTITS

Tots els partits seran de dos parts de 25 minuts.
El comitè del torneig està autoritzat a alterar la durada i l’horari si les circumstancies així ho requereixen. Durant la mitja part dels partits només hi haurà canvi de camp, excepte en la final, en que hi haurà un descans de 3 minuts.

PUNTUALITAT

Els equips hauran d’estar preparats al camp 30 minuts abans de cada partit.

En cas de que un equip no es presenti, el resultat del partit serà de 3-0 a favor de l’equip rival. L’equip també podria ser apartat de la competició.

SISTEMA DE COMPETICIÓ

Totes les categories jugaran en primera instància una “Fase de Classificació”. Aquesta es dividirà en grups de quatre equips on s’enfrontaran entre ells en un sistema de lliga a una sola volta.

En segona instància els equips es dividiran en “Fase Final” i “Fase Consolació”. La classificació dels equips per a cada una d’aquestes fases es determinarà per la posició en el grup al finalitzar la “Fase de Classificació”.

Els partits de “Fase Final” i “Fase Consolació” es jugaran segons el sistema de copa (eliminació directa) i es decidiran sense prórroga, per penals, segons les normes FIFA.

*El sistema de competició podrà variar en funció del nombre d’equips participants.

PUNTUACIÓ PER LA LIGA DE FASE DE CLASSIFICACIÓ

Victòria: 3 punts.

Empat: 1 punt.

Derrota: 0 punts.

CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ

En cas d’empat entre dos equips:

 1. Gol – average particular.
 2. Gol – average general.
 3. Número de gols a favor.
 4. Equip més jove.

En cas d’empat entre més de dos equips*

 1. Punts aconseguits en els partits jugats entre els equips implicats.
 2. Gol – average dels partits jugats entre els equips implicats.
 3. Número de gols a favor en els partits jugats entre els equips implicats.
 4. Gol – average general.
 5. Número de gols a favor en la classificació general del grup.
 6. Equip més jove.

*Si l’empat en algun punt passa a ser de dos equips, aleshores es considerarà “empat entre dos equips” i es tindrà que desempatar segons els criteris oportuns.

LLANÇAMENT DE PENALS PER DESFER EMPATS AL PLAY-OFF

Es realitzarà d’acord amb les regles de joc FIFA. Els equips llançaran una tanda de penals, d’un en un alternativament (5 penals en les categories de Futbol-11 i 3 en les categories de Futbol-7). Si es manté la igualtat en el marcador, es passarà a la mort sobtada. Els equips llançaran un penal alternativament fins que un marqui i l’altre falli.

Només els jugadors que estan en el camp al final del partit poden participar en els llançaments de penal. Cada penal serà executat per un jugador diferent. Només després de que cada un dels integrants de l’equip hagi tirat un penal, podrien llançar una segona pena màxima.

NORMES PER A  UNA TANDA DE PENALS

Un porter que pateixi una lesió durant l’execució de la tanda de penals i no pugui seguir jugant, podrà ser substituït per un suplent designat.

Qualsevol jugador disponible podrà canviar de posició amb el porter en tot moment durant l’execució de la tanda de penals.

Si, al finalitzar el partit i abans de començar a l’execució dels llançaments des del punt de penal un equip té més jugadors que el seu adversari, tindrà que reduir el seu número per igualar-se al del seu adversari i el responsable de l’equip tindrà que comunicar al director de camp i l’àrbitre del nombre i número de cada jugador exclòs. Així, tot jugador exclòs no podrà participar en els llançaments des del punt de penal.

Tots els jugadors que han acabat el partit, a excepció del porter i el jugador que està llançant el penal, tindran que estar situats al centre del camp. La resta de jugadors suplents i cos tècnic tindran que estar situats dins l’àrea tècnica.

COMITÈ DE COMPETICIÓ DEL MIC

El Comitè de Competició del MIC està format per 4 persones, representants de la FCF –Federació Catalana de Futbol, el CTA – Comitè Tècnic d’Àrbitres de Catalunya, del Comitè Tècnic de la Federació Catalana de Fútbol i de la organització. Els assumptes de protesta i reclamacions els tramitarà el Comitè de Competició i les seves resolucions per escrit no es podran apel·lar ni canviar.

SANCIONS

Totes les expulsions seran reportades al final del partit al Comitè de Competició que serà l’encarregat de comunicar les sancions al responsable de l’equip en qüestió.

Les expulsions tècniques com: falta tàctica agafant el rival per la camiseta, falta lleu essent jugador en una jugada manifesta de gol,  doble amonestació …, sota  comprovació del Comitè de Competició, no serà castigat amb sanció per el següent partit.

En altres expulsions com insultar, donar una puntada desmesurada, agredir a un contrari, etc., el jugador serà automàticament suspès per el següent partit i en funció de la gravetat de l’acció podria ser sancionat per més partits. Tots els casos d’expulsió greu seran reportats a la federació nacional del país del jugador afectat.

Les conductes antiesportives, independentment que puguin succeir dins o fora del terreny de joc, podrien suposar l’exclusió d’un jugador o equip de la competició.

PARTIT SUSPÈS

Si un partit és suspès per qualsevol incident i/o incidència, el Comitè de Competició decidirà sobre els següents paràmetres, tenint en compte el motiu de la suspensió.

 • El partit es torna a jugar des de l’inici.
 • El partit es segueix jugant des del minut que ha estat suspès.
 • El resultat del partit al suspendre’l es fixa com resultat final.
 • Un dels equips guanya 3-0
 • Els dos equips perden el partit (0-3).
ÀRBITRES

Els àrbitres del MIC pertanyen a Comitès Nacionals e Internacionals d’Àrbitres i seran designats pel Comitè Territorial de Catalunya. Les seves decisions són inapel·lables.

RECLAMACIONS

Les protestes o reclamacions es tindran que entregar per escrit el Director de Camp o Responsable de l’Organització juntament amb la taxa de reclamació de 60€, que serà retornada en cas de que la resolució sigui favorable.

Aquestes reclamacions tenen que ser presentades amb un màxim de 30 minuts després de finalitzar el partit en qüestió. Les reclamacions seran acceptades només si són entregades per el delegat o responsable inscrit de l’equip.

No s’acceptaran reclamacions per decisions arbitrals.

REGLAMENT D’ORDRE

Els delegats són responsables dels seus jugadors en cas de danys en els vestuaris, hotels, autobusos i altres instal·lacions. Ha de respectar-se el silenci el els hotels entre les 23:00 i les 8:00 hores. Ha de respectar-se els horaris de menjar establerts per els responsables dels hotels. Queda prohibit viatjar en el transport de l’organització sense camiseta. Queda prohibida l’entrada d’alcohol i altres substancies no permeses pels menors de 18 anys en les habitacions. L’incompliment d’alguna d’aquestes regles per part d’algun jugador, tècnic o acompanyants pot ser motiu d’expulsió del torneig.

RESPONSABILITATS I ASSEGURANCES

Tots els clubs/equips tenen que tenir assegurats als seus jugadors dins i fora dels terrenys de joc. Tots els participants tindran que disposar de targeta sanitària o una assegurança privada. AE MICFootball no es fa responsable dels possibles danys i perjudicis dels participants com la pèrdua d’objectes personals (per robo o altres circumstancies) o les lesions. Tampoc es responsabilitzarà de les mesures preses per les autoritats públiques o empreses de transport com vagues, cancel·lacions, etc. El club, en el moment de sol·licitar la seva inscripció, manifesta que els seus jugadors estan físicament aptes per l’esdeveniment. La organització declina tota responsabilitat dels danys que els participants puguin ocasionar durant i després de la competició tant a ells mateixos com a tercers.

BASE DE DADES

Tots els participants estan obligats a emplenar el formulari de protecció de dades, fer-li firmar pel seu representant legal i entregar-li a l’organització abans del torneig. A través d’aquest, donarà el consentiment per el tractament de les dades.

La participació en l’esdeveniment autoritza a AE MICFootball a utilitzar qualsevol reproducció gràfica dels participants durant el torneig.

MODIFICACIÓ

Qualsevol circumstancia que no hagi quedat reflectida en el reglament, és competència exclusiva dels responsables de la organització, essent les seves decisions inapel·lables, reservant-se el dret d’afegir, modificar, interpretar i aplicar les regles segons els seus criteris i les necessitats de cada torneig. AE MICFootball es reserva el dret a modificar aquestes normes en benefici de la competició.

Totes les modificacions que es realitzin al present reglament, es comunicaran per escrit al responsable del club | equip participant.

Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar