Vostè esta aquí: Torneig > Reglament
Castellano CatalàEnglish{$fontsizeHtmlCode}
27.6.2016 : 18:48 : +0200
Nom de l'equip:
Codi de l'equip:
 

CONTACTE

Altres events:

ORGANITZA:

Patrocinadors principals

Diputació de Girona La Caixa

Torneig

 

COMITÉ ORGANITZADOR

El MIC - Mediterranean International Cup està organitzat per AE MICFootball i es regirà segons  les normes de la FIFA i de la Federació Espanyola i Catalana de Futbol.

CATEGORIES

A Juvenil: Nascuts després de l'01/01/1997 - Futbol 11
(excepte dos jugadors que poden ser nascuts a partir del 01/07/96)

B Cadet: Nascuts després de l'01/01/2000 - Futbol 11
(excepte dos jugadors que poden ser nascuts a partir del 01/07/99)

C Infantil: Nascuts després de l'01/01/2002 - Futbol 11
(excepte dos jugadors que poden ser nascuts a partir del 01/07/01)

D Aleví: Nascuts després de l'01/01/2002 - Futbol 11
(excepte dos jugadors que poden ser nascuts a partir del 01/07/01)

E Aleví: Nascuts després de l'01/01/2004 - Futbol 7
(excepte un jugador que pot ser nascut a partir del 01/07/03)

 

CATEGORIES FEMENÍ

F Juvenil-Cadet: Nascudes després de l' 01/01/1997  - Futbol 7

G Infantil-Aleví: Nascudes després de l' 01/01/2002  - Futbol 7

 

DOCUMENTACIÓ

Abans que comenci el torneig, cada equip ha de  lliurar a la organització un llistat original certificant que els noms, cognoms i dates de naixement dels jugadors participants són correctes.

Així mateix, el responsable de cada equip rebrà de la organització deu còpies del llistat dels jugadors. Abans de cada partit, s'haurà d'entregar una d'aquestes llistes al director o sub-director de camp indicant el nombre de dorsal que els jugadors portaran durant el partit.

Tots els jugadors s'hauran d'identificar amb la llicencia federativa en vigor, DNI, passaport o un altre document oficial acreditatiu de l'edat amb fotografia. La revisió de documentació es farà abans de l'inici del campionat tot i que, si les circumstancies ho requereixen, la organització podrà repetir-la en qualsevol altre moment.

Si algun equip alinea un jugador que no compleixi amb els requisits que marca el reglament, l'equip perdrà el partit per 3 a 0.

NOMBRE DE JUGADORS I SUPLENTS

No hi ha cap limitació en el nombre de jugadors inclosos en la llista de participants. Els canvis són lliures però sempre prèvia autorització del director, el sub-director de camp o l'àrbitre. Tot jugador substituït podrà tornar a entrar. Està permès utilitzar un jugador en diversos equips d'un mateix club sempre que els equips no siguin de la mateixa categoria i que hagin passat 5 hores entre l'acabament d'un partit i el començament de l'altre.  En cap cas un jugador podrà jugar la competició amb dos Clubs diferents.

PERMISOS ESPECIALS

Tots els equips de les categories A, B, C i D podran inscriure un màxim de 2 jugadors nascuts a partir de l'1 de Juliol de l'any anterior al de la categoria.

EQUIPACIONS

Cada club està obligat a portar, al menys, dues equipacions de joc numerades o una equipació i un joc de petos numerats. Si abans de començar un partit l'àrbitre considera que els colors dels dos equips pràcticament no es diferencien, l'equip mencionat en segon lloc en el calendari, estarà obligat a canviar-se.

Totes les samarretes hauran d'estar degudament numerades i els números hauran de coincidir amb l'acta del partit.

TERRENYS DE JOC

Tots els camps són de gespa natural o artificial de màxima qualitat.

PILOTES

Tots els partits es jugaran amb pilotes de la marca NIKE (Categories A, B, C i D, del número 5 i categoria E, del número 4). La organització no deixarà pilotes per a escalfar abans dels partits així que es recomana als equips que portin les seves pilotes.

SISTEMA DE COMPETICIÓ

A la primera fase o fase de classificació, els equips juguen entre ells en un sistema de lliga d'una sola volta.

  • Per les categories on el quadre de competició sigui de 32 equips, els dos millors de cada grup passen a la fase final. El tercer i quart classificats passaran a la fase de consolació. Tots els partits de la fase final i de consolació es juguen segons el sistema de copa (eliminació directa) i es decideixen sense pròrroga, per penals, segons les normes de la FIFA.
  • Per la resta de casos, en funció del número d'equips participants, es determinarà el sistema de competició de la fase final i consolació. Veure document adjunt.

PROGRAMA DE JOC

El Comitè organitzador es reserva el dret de fer canvis al programa de joc, tant pel que es refereix als horaris i camps de joc. Els canvis s'informaran al responsable  de l'equip.

LLANÇAMENT DE PENALTIS PER DESEMPATAR

Es realitzaran segons les normes de la FIFA (article 10). Els equips llançaran una tanda de 5 penaltis (categories A, B, C i D) i de 3 penaltis (categoria E), d'un en un alternativament. Si es manté l'empat els equips llençaran un penalti alternativament fins que un marqui i l'altre falli.

Solament els jugadors que estiguin al camp al final del partit poden participar en el llançament dels penaltis. Cadascun dels penaltis serà xutat per un jugador diferent.

Només en el cas que tots els jugadors de l'equip a excepció del porter hagin xutat un penalti, podran tirar una segona pena màxima. Tots els jugadors, a excepció del porter i del jugador que està llençant el penalti, han que mantenir-se al centre del camp.

DURACIÓ DELS PARTITS

Tots els partits seran de dues parts de 25 minuts cadascuna. El comitè del torneig està autoritzat a alterar la durada i l'horari dels partits. A la mitja part dels partits sols hi haurà canvi de camp, excepte a la final, on hi haurà un descans de 3 minuts

PUNTUALITAT

Els equips han d'estar preparats al camp 30 min abans de cada partit. En cas de no presentar-se un equip, el resultat és de 3 a 0.

PUNTUACIÓ PER A LA LLIGA DE FASE DE CLASSIFICACIÓ

Partit guanyat: 3 punts
Partit empatat: 1 punt
Partit perdut: 0 punts

CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ

En cas d'empat entre dos equips
1. Gol-average particular.
2. Gol-average general.
3. Nombre de gols a favor.
4. Equip més jove.

En cas d'empat entre més de dos equips*

Nombre de punts aconseguits en els partits jugats entre els equips implicats.
1. gol-average dels partits jugats entre els equips implicats.
2. número de gols a favor en els partits jugats entre els equips implicats.
3. gol-average general.
4. número de gols a favor en la classificació general del grup.
5. equip més jove

* En el moment en que l'empat passi a ser entre dos equipos, els dos equips implicats passen a desempatar segons el criteri de "En cas d'empate entre dos equips".

 
 

ÀRBITRES

Els àrbitres del MIC pertanyen tots a Comitès Nacionals i Internacionals d'àrbitres i són designats pel Comitè Territorial de Catalunya. Les seves decisions són inapel·lables.

COMITÈ DE COMPETICIÓ DEL MIC

El Comitè de competició del MIC està compost per 4 persones, representants de la Federació Catalana de Futbol, del Comitè Tècnic d'Àrbitres de Catalunya, del Comitè Tècnic de la Federació Catalana de Futbol i de la organització. Els assumptes de protestes i reclamacions els tramitarà el Comitè de Competició i les seves resolucions escrites no es podran apel·lar ni canviar.

SANCIONS

Un jugador expulsat per una falta tècnica com: agafar de la samarreta, falta essent l'últim jugador en jugada manifesta de gol, falta per tocar el porter la pilota amb les mans fora de l'àrea, doble amonestació, etc. no serà castigat amb sanció pel següent partit. En altres expulsions com insultar, donar cops de peu, agredir a un contrari, etc. el jugador serà automàticament suspès pel següent partit i en funció de la gravetat de l'acció podria ser sancionat per diversos partits. Tots els casos d'expulsió greu seran reportats a la Federació Nacional del país del jugador afectat.

RECLAMACIONS

Les protestes o reclamacions han de ser lliurades per escrit al director de camp o responsable de la organització com a màxim 30 minuts després de la fi de cada partit, pel delegat de l'equip juntament amb la taxa de reclamació que és de 60 €. Aquesta quantitat serà retornada si la reclamació és acceptada. No s'accepten protestes per l'arbitratge.

REGLES D'ORDRE

Els delegats són responsables dels seus jugadors en cas de danys en els vestuaris, hotels, autobusos o d'altres instal·lacions. S'ha de respectar el silenci als hotels entre les 23:00 i les 8:00 hores. S'han de respectar els horaris dels àpats establerts per els responsables dels hotels. Queda prohibit viatjar amb el transport de l'organització sense samarreta. Està prohibida l'entrada d'alcohol o altres substàncies no permeses pels menors de 18 anys a les habitacions.

RESPONSABILITATS I ASSEGURANCES

Tots els clubs han de tenir assegurats els seus jugadors dins i fora del terreny de joc i cadascun dels participants haurà de portar la targeta sanitària o qualsevol altre assegurança privada. AE MICFootball no es fa responsable dels possibles danys i perjudicis dels participants com pot ser la pèrdua d'objectes personals (per robatori o altres circumstàncies) o les lesions. Tampoc no es responsabilitzarà de les mesures adoptades per les autoritats públiques o empreses de transport, com cancel·lacions, vagues, etc. El Club, des del mateix moment que sol·licita la seva inscripció, manifesta que els seus jugadors estan físicament aptes per l'esdeveniment. La organització declina tota responsabilitat dels danys que puguin ocasionar els participants durant la competició tant a ells mateixos com a tercers.

PROTECCIÓ DE DADES

Tots els participants estan obligats a omplir el formulari  de protecció de dades, fer-lo signar per el seu representant legal i entregar-lo a la organització abans de l'inici del torneig. A través d'aquest formulari es dona el consentiment per al tractament i automatització de les dades. A més, la participació en l'esdeveniment autoritza a AE MICFootball la utilització de qualsevol reproducció gràfica o sonora dels participants durant la seva participació al torneig.

MODIFICACIONS

Qualsevol circumstancia que no hagi estat prevista pel present reglament és competència exclusiva dels responsables de l'organització, essent les seves decisions firmes e inapel·lables. També es reserva el dret a afegir, modificar, interpretar i aplicar les normes segons els seus criteris i les necessitats del torneig. AE MICFootball es reserva el dret a modificar aquestes normes en benefici de la competició.