Vostè esta aquí: Inscripció > Normes
Castellano CatalàEnglish{$fontsizeHtmlCode}
26.4.2017 : 2:11 : +0200
Nom de l'equip:
Codi de l'equip:
 

CONTACTE

Altres events:

ORGANITZA:

Patrocinadors principals

La Caixa Diputació de Girona La Liga

Inscripció

 

NORMES D’INSCRIPCIÓ

PAS 1

Els equips hauran d’emplenar el formulari d’inscripció visible dins de la web del torneig www.micfootball.com

L’equip NO estarà oficialment inscrit fins a completar el “pas 3”.

PAS 2

L'organització es posarà en contacte amb la persona responsable del club (reflectida en el registre) per completar el procés d’inscripció i activar l’espai web de l’equip.

PAS 3

Per poder completar la inscripció i confirmar oficialment la participació, cada equip haurà de realitzar un primer pagament de 1.800€ en el cas d’escollir la modalitat 1 (amb allotjament) o 900€ si la modalitat escollida és la 2 (sense allotjament).
Aquest import serà part del total a pagar i es descomptarà de l’últim pagament.
Recomanem als equips fer aquest ingrés el més aviat possible, ja que és la única forma de certificar la inscripció. Les places són limitades i només els primers en completar aquest tercer pas podran participar.

PAS 4

Una vegada confirmada oficialment la inscripció els equips hauran de seguir els següents terminis de pagament marcats per l’organització:    
        a) Abans del 10 de gener de 2017 l’equip ha d’informar a l’organització del número total de participants (jugadors, entrenadors i acompanyants) que assistiran i s’ha d’ingressar el 50% del total
        b) Abans del 10 de març de 2017 s’ha de confirmar oficialment el número total de participants y realitzar el pagament del total (100%)   
(*Passada aquesta data l’import pendent tindrà una penalització de l’1,5% diari.)

PAS 5

Durant el transcurs de l’organització els equips hauran d’informar a la organització i  completar en el seu espai personal dins de la web els següents punts:        
        a) Número de participants (jugadors, entrenadors, acompanyants):  Abans del 10 de març de 2017 s’ha de confirmar amb la organització el número total de participants, al mateix temps, tots han de quedar degudament registrats a l’espai web de l’equip.
        b) Registre de jugadors: El registre de jugadors ha de quedar completat un mes abans del torneig. És recomanable que tots els jugadors mantinguin el mateix dorsal durant tot el torneig.
        c) Registre Cos Tècnic i Responsables: En l’apartat de l’equip també s’ha de registrar tot el Cos Tècnic amb el seu càrrec corresponent, així com completar les dades del responsable de l’expedició i el seu contacte durant el torneig.   
        d) Registre Acompanyants: Tots els acompanyants han de registrar-se amb la data d’arribada i marcant si es tracta d’un menor d’edat. També s’ha d’informar a l’organització de la distribució d’habitacions (individual, doble, triple …) que necessitin els acompanyants.
        e) Dades d’arribada i sortida: Els equips (no locals) que arribin a l’aeroport o estació de tren (Barcelona o Girona) hauran d’informar a l’organització i registrar dins de l’espai web de l’equip, totes les dades (dia, hora, num. de pax …) corresponents a l’arribada i la sortida.
*L’organització no garanteix l’allotjament i transport dels equips i/o persones que no compleixin amb els terminis especificats.

PAS 6

Autorització paterna: Tots els jugadors participants han d’entregar, l’autorització paterna original degudament complerta, a l’arribar a l’hotel. Aquest document el podeu trobar al registrar els jugadors en l’espai web de l’equip.

PAS 7

Assegurança d’accidents: Tots els equips han de tenir assegurats a tots els membres de l’expedició. És obligatori entregar el document de conformitat original a l’arribada a l’hotel al responsable de l’organització. El MIC ofereix la possibilitat de contractar una assegurança d’accidents 24hs que caldrà contractar i confirmar amb 1 mes d’antelació al torneig.